Depolama ve lojistik konuları, bütün sektörlerde son derece önemlidir. Ürünlerin planlı ve düzgün bir şekilde depolanması onların lojistik aşamasında pratik bir biçimde işleme alınmalarını kolaylaştırır. Böylelikle firmalar zaman, iş kayıpları ve fark edilmeyen maddi zararların önüne geçmiş olurlar.

Tekstil sektöründe planlı depolamanın önemi büyümekte olan firmalar için her geçen gün daha da artmaktadır. İşletme içerisinde düzgün depolanmayan ürünler hem fazladan yer işgal ederler hem de ürünlerin konumları belirsiz olduğu için aranan ürünün bulunması bir hayli zaman alır. Bu yüzden; bu durum zaman ile yarışan üretici firmaların iş kayıpları yaşamasına ve dolayısıyla para kaybetmelerine yol açar. Tekstil işletmelerinin ürünlerini planlı bir şekilde depolamaları ve akıllı bir stoklama sistemine sahip olmaları bu sebeplerden dolayı artık zorunlu hale gelmektedir. Stoklamanın akıllı olması günümüz teknolojisiyle birlikte artık mümkün olmaktadır. Akıllı stoklama sistemi ile kumaş ruloları veya çözgü leventleri otomatik olarak bir “paternoster” sistemiyle depolanabilir ve gerektiği zaman kullanılabilir. Akıllı depolama sistemleri ile ürünler bir kimlik numarasına sahip olur ve sistem içerisinde bu numara ile takip edilir. Böylelikle; ürünlerin bilgilerinin birbirine karışmasının, zaman ve iş kayıplarının önüne geçilir.

Güven Çelik Makina tarafından üretilen paternoster depolama sistemi ile çözgü leventleri ve kumaş ruloları otomatik bir şekilde depolanır, gerektiği zaman kullanılmak üzere otomatik olarak çağrılır. Paternoster sistemi ile rulolar düzenli bir sırada depolandığı için işletmede daha az yer kaplarlar. Her ruloya veya ürüne ait kimlik numarası ile HMI sistemi üzerinden ürünlerin yolculuk bilgileri izlenebilir ve kontrol edilebilir. Değişik çapta ve ağırlıktaki rulolar veya ürünler işletmenizdeki alan ölçülerine uygun olacak bir şekilde tasarlanan paternoster sistemi ile düzgün bir biçimde depolanır. Sistem içerisindeki yazılım sayesinde, ürünler çağrıldığında en kısa sürede alacakları yolu tercih ederek üretim bölümlerine otomatik bir biçimde taşınırlar. Levent stoklama ve taşıma sistemi; işletmenizdeki alan ve ürün parametrelerine göre size özel olarak tasarlandığı için iş akışınızı düzene sokar ve iş verimliliğinizi arttırır.

Sonuç olarak; çözgü leventleri ve kumaş ruloları için stoklama sistemleri ile tekstil firmalarının verimliliği artar. Zaman ve iş kayıplarının önüne geçildiği için, firmalar fark edilmeyen maddi zararların önüne geçmiş olurlar.